Vandsikkerhed

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller som kommer i forbindelse med fødevarer i produktionen, skal overholde de fastsatte krav for drikkevand, som er fastsat i den danske lovgivning.
Vandværkerne har ansvaret for vandets kvalitet, som de leverer til bygningerne, men det er boligejere og virksomhedsejere, der har ansvaret for at det vand, de bruger og sender retur, ikke er forurenet, f.eks. ved et tilbageløb eller tappesteder, der har stået ‘stille’ i længere perioder.


Evotek har høj faglighed i vedligeholdelse af vandinstallationer og vandkvaliteter

Det er f.eks. ekstrem vigtig, hvis tappesteder f.eks. ikke har været brugt i længere tid (på grund af ferie, ombygning m.m.) at virksomheden sikrer sig, at vandet stadig er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Evotek sikrer at rør og haner ikke afgiver stoffer til drikkevandet og at der ikke er risiko for tilbagestrømning i ledningssystemet.

Vand med omtanke

Vand er en vigtig og dyrebar ressource for både miljøet og din økonomi. Derfor er der mange gode grunde, at være ekstra bevidst, når vi taler om vandets forbrug og kvalitet. Evotek sikrer ligeledes som rådgiver, at bygningsejeren er bevidst om sit lovpligtige ansvar om velfungerende vandinstallationer, der sikrer drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.


Dokumenteret faglighed

Vand er en vigtig og dyrebar ressource for både miljøet og din økonomi. Derfor er der mange gode grunde, at være ekstra bevidst, når vi taler om vandets forbrug og kvalitet.
Evotek sikrer ligeledes som rådgiver, at bygningsejeren er bevidst om sit lovpligtige ansvar om velfungerende vandinstallationer,
der sikrer drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand.