Der er stigende fokus på sikring af drikkevandet fra vandværkernes side – især på erhvervskunderne.
Reglerne gælder dog alle kunder, erhverv som privat, det vil sige også helt almindelige husstande. Fokus ligger på tilbageløb af vand til ledningsnettet, som udgør en fare for forurening. Især i erhvervsproduktion bruges der vand til mange forskellige formål og der er derfor en højere risiko for forurening, hvis der løber forurenet vand tilbage til drikkevandsledningerne.

En forurening af vores fælles vandforsyning er meget alvorligt og kan medføre enorme konsekvenser, såsom at forbrugerne udsættes for en forureningsfare og virksomheden selv risikerer at få en voldsom udgift.
Som virksomhed er du erstatningspligtig, hvis der løber vand fra din virksomhed tilbage til det offentlige ledningsnet. Er det virksomhedens vandinstallation, som ikke er korrekt udført og har forårsaget forureningen, vil udgiften for genetablering af vandkvaliteten blive sendt til virksomheden. For at undgå risikoen, skal virksomhederne sørge for, at der er monteret korrekte tilbagestrømssikringer.

Hvad er TBS?

En tilbagestrømssikring (også kaldt TBS) er en kontraventil, som forhindrer, at vand fra virksomheden løber tilbage til det offentlige ledningsnet. Det er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne ikke er udført korrekte. Det er autoriserede VVS-installatører, der skal montere disse tilbagestrømssikringer. Desuden skal tilbagestrømssikringer vedligeholdes og kontrolleres, for at sikre, at de altid virker forsvarlige og korrekte.
I vandværkernes regulativer anføres det, at vand skal aftages på en sådan måde, at der ikke sker forurening af vandet, det vil sige, at der skal være en form for tilbagestrømssikring.

Bruger du, for eksempel, vandslanger til rengøring eller i produktionen. Det er lovpligtig, at dine installationer er tilbagestrømssikret.
Evotek ApS er ‘Certificeret TBS Controller’ og overholder alle krav i forbindelse med tilbagestrømssikring. Derudover har Evotek høj faglighed i vedligeholdelse af vandinstallationer og vandkvaliteter.
“Det er ekstremt vigtigt, hvis tappesteder ikke har været brugt i længere tid. Det er for eksempel på grund af ferie, ombygning eller andet, at virksomheden sikrer sig, at vandet stadig er fødevaresikkerhedsmæssig forsvarlig.” fortæller VVS-installatør, Flemming K. Olesen fra Evotek.

“Der er mange gode grunde, at være ekstra bevidst, når vi taler om vandets forbrug og kvalitet. Ifølge bygningsreglementet skal virksomhedernes installationer leve op til tilfredstillende sundhedsmæssige krav. Det er  herunder drikkevandsinstallationerne, som skal vedligeholdes og sikres forsvarlig. Det er så forbrugerne af det offentlige ledningsnet ikke risikerer at blive syge af forurenet vand, forårsaget af tilbagestrømning af brugt vand fra virksomhederne.”

Evotek rådgiver

Evotek sikrer, som rådgiver, at virksomhederne er bevidste om deres lovpligtige ansvar. Det er af velfungerende vandinstallationer og at rør og haner ikke afgiver stoffer til drikkevandet.
“Virksomhederne er ikke klar over deres ansvar i forhold til installationerne. De kender heller ikke omfanget af konsekvenserne, som dette kan medføre, hvis tilbagestrømningen ikke er sikret. Og jeg vil da nødigt selv drikke vand der kommer direkte fra naboen eller virksomhederne i mit nabolag.” slutter Flemming K. Olesen fra VVS-firmaet Evotek ApS.