SKÆRPEDE KRAV TIL VANDHYGIEJNE MED DDS-STANDARD

Vand er en fødevare og produceres efter en international standard kaldet DDS. Det betyder, at større danske vandværker nu skærper kravene til vandets kvalitet

Flere og flere vandværker har forpligtet sig til at overholde den internationale fødevarestandard ISO22000 (også kaldet DDS – Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed). Dermed skærpes kravene principielt også til dokumenteret eftersyn af drikkevandsinstallationer i bygninger.
DDS-standarden indebærer, at vandforsyningerne gennem risikovurderinger, planlægning og forebyggende styring kan bidrage til at sikre og forbedre
drikkevandssikkerheden på hele vandets vej fra fremstilling til forbrugerens taphane.
Vandforsyningerne pålægger i stigende grad ejeren at foretage foranstaltninger, som forsyningen finder nødvendige af hensyn til vandinstallationernes
forsvarlige funktion. Det gælder både i forbindelse med nye anlæg og eksisterende anlæg.

5 KATEGORIER FOR SUNDHEDSFARE

Kravene til sikring mod tilbagestrømning afhænger af vandets sundhedstilstand og formålet med rørinstallationen. I vejledningen til drikkevandskrav for bygningsinstallationer er sundhedskravene for vandinstallationerne opdelt i fem kategorier:

Kategori 1: FRISK DRIKKEVAND – kommer direkte og ubehandlet
fra gadeledningen

Kategori 2: DRIKKEVAND – behandlet, så det kan anvendes
til kaffe, te osv. (opvarmet vand)

Kategori 3: UEGNET SOM DRIKKEVAND – vand, som
indeholder farlige stoffer

Kategori 4: GIFTIGT VAND – indeholder ikke-biologiske,
radioaktive eller kræftfremkaldende stoffer

Kategori 5: SPILDEVAND – kan indeholde
både giftigt vand og biologiske giftstoffer f.eks. virus.