Sikkert drikkevand

Flere vandforsyninger er begyndt at producere drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det giver vandforsyningerne mulighed for at stille krav til virksomheds- og bygningsejere om dokumenteret eftersyn af drikkevands installationerne og krav om sikring mod tilbagestrømning af vand fra bygningen til det offentlige ledningsnet.

Ifølge bygningsreglementet skal en bebyggelse leve op til tilfredsstillende sundhedsmæssige krav og det samme gælder bygningens drikkevands installationer, som skal vedligeholdes og sikres forsvarligt, så beboere eller andre ikke risikerer at blive syge af forurenet vand, forårsaget af tilbagestrømning af brugt vand fra tilsluttede maskiner eller enheder, der bruger vand til produktion.

Mange bygnings- og virksomhedsejere tror, at deres vandinstallationer allerede er sikret mod tilbagestrømning af forurenet vand til drikkevandet. Med det er sjældent tilfældet.

Vandforsyningerne kan pålægge ejerne at tilpasse deres drikkevands installationer, så drikkevandet sikres. Vandforsyningerne kan også forlange dokumenteret kontrol af tilbageløbssikringer eller kontraventiler imod tilbagestrømning efter DS/EN1717 og DS/EN806-5.

I forlængelse af ISO 22000. er flere vandforsyningsselskaber nu begyndt at sætte fokus på ejerens ansvar og det faktum, at det er bygningens ejer, der kan komme til at betale, hvis en bygning forurener drikkevandet i det offentlige ledningsnet, fordi vandinstallationerne ikke er sikret mod tilbagestrømning.