TEKNIQ Garanti

TEKNIQgarantivvs

Evotek og Lyngens VVS er medlem af TEKNIQ og du er som kunde derfor dækket ind af TEKNIQs Garantiordning. Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger op til DKK 150.000 inkl. Moms. Hvos installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelse af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger.

Garantiordningen dækker, hvis virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet. Formålet med Ankenævnet for Tekniske Installationer er, at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem forbrugere og installatører.

Ankenævnet finder du her:
Ankenævnet for tekniske installationer
Skanderborgvej 238
8260 Viby J
www.el-vvs-anke.dk