TBS Tilbagestrømssikring

Forsyningsselskaberne har krav til sikring af private installationer for at sikre drikkevandet mod tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet. Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det offentlige vandledningsnet. 
Du er som ejer, om det er privat, virksomhed eller ejendomsindehaver, erstatningspligtig, hvis der løber forurenet vand fra ejendommen tilbage til vandværket. 
Uden en tilbagestrømssikring risikerer du at sprede forurenet vand med bakterier til drikkevandet.
Drikkevandet skal hele tiden leve op til den internationale fødevarestandard ISO 22000, også kaldet DDS - Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. 

For at sikre rent drikkevand, skal der monteres en særskilt og synligt kontrollerbar kontraventil, også kaldet for TBS-ventil. 
Det er autoriseredeVVS-installatører, der skal montere tilbagestrømssikringer.

Certificeret TBS Controller

Hos Evotek har vi specialiseret os i disse tilbagestrømssikringer. 
Vi er 'Cetificeret TBS Controller' og overholder alle krav i forhold til tilbagestrømssikring.