TBS = Tilbagestrømssikring

 

Forsyningsselskaberne har krav til sikring af private installationer for at sikre drikkevandet mod tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet. Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det offentlige vandledningsnet. 
Du er som ejer, om det er privat, virksomhed eller ejendomsindehaver, erstatningspligtig, hvis der løber forurenet vand fra ejendommen tilbage til vandværket. 
Uden en tilbagestrømssikring risikerer du at sprede forurenet vand med bakterier til drikkevandet.
Drikkevandet skal hele tiden leve op til den internationale fødevarestandard ISO 22000, også kaldet DDS - Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. 

For at sikre rent drikkevand, skal der monteres en særskilt og synligt kontrollerbar kontraventil, også kaldet for TBS-ventil. 
Det er autoriseredeVVS-installatører, der skal montere tilbagestrømssikringer.

Certificeret TBS Controller

Hos Evotek har vi specialiseret os i disse tilbagestrømssikringer. 
Vi er 'Cetificeret TBS Controller' og overholder alle krav i forhold til tilbagestrømssikring. 

Rent Vand certifikat

Rent Vand er garantien for, at bygningsejer er bevidst om sit lovpligtige ansvar om velfungerende vandinstallationer, der sikrer drikkevandet i bygningen mod forurening fra behandlet vand. 
Rent Vand og den tilhørende vandinstallationsattest udstedes som bevis på, at ejendommen har fået undersøgt og funktionsprøvet vandinstallationen i henhold til bygningsreglementet - herunder DS439 norm for vandinstallationer og DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra internt og eksternt vandledningsnet. 

Rent Vand-installationsattesten er et bevis på, at vandinstallationen er sikret, leverer rent drikkevand i ejendommen og lever op til autorisationslovens bestemmelser om installationsarbejders udførelse.

Det er i alles interesse, at vi undgår at forurene vores drikkevand med forkerte installationer. 
Kontakt os allerede idag for en dialog og rådgivning. 

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Indtast de fire tal/bogstaver nedenfor
captcha