Håndværkerfradrag 2018

BoligJobordningen

 

Med finanslovsaftalen for 2018 er BoligJobordningen gjort permanent. Det sker for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”.

Forslaget om at gøre håndværkerfradraget permanent blev vedtaget den 26. april 2018.

Håndværkerfradraget er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan indberette fradragsberettiget arbejde udført i hele 2018.

Få servicefradrag og fradrag for håndværkerydelser

 

Med håndværkerfradraget, som det ser ud fra 2018 og frem, glider en række tidligere fradragsberettigede ydelser ud af ordningen.

Som noget nyt kan du til gengæld få fradrag for installation af tyverialarm.

Du kan fortsat få fradrag for to slags ydelser:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Betingelser for at få fradrag

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag:

 • Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016, 2017 og 2018. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Beløbet skal betales elektronisk fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016, 2017 og 2018.
 • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2017 skal være betalt senest 28. februar 2018)

Skat håndværkerfradrag