Garantiordning

Evotek og Lyngens VVS er medlem af TEKNIQ og du er som kunde derfor dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

Dét giver dig tryghed som kunde.
Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Formålet med Ankenævnet for Tekniske Installationer er, at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem forbrugere og installatører.

Ankenævnet finder du her:

Ankenævnet for tekniske installationer

Skanderborgvej 238

8260 Viby J

www.el-vvs-anke.dk