Evoteks CSR profil

Hos Evotek er CSR en del af kerneforretningen, da Evotek ser klimaindsats og energieffektivitet som en stærk prioritet.
Corporate Social Responsibility (CSR) er virksomhedernes ansvar i henhold til miljø, klima, trivsel, samfund og udvikling.
For Evotek er CSR kilden til lavere omkostninger for kunden og bedre klima- og miljøforudsætninger for alle.

Miljøpolitik

Evotek arbejder hen i mod en minimal belastning af miljøet, gennem produkt og processudvikling at kunne minimere ressourceforbruget og forurening. Derudover påvirker Evotek medarbejdernes og kunders miljøbevidsthed. Hos Evotek har vi stor fokus på den lønsomme forretning som tager udgangspunkt i den 3-dobbelte bundlinje: Økonomi, klima & miljø og socialt engagement.
Vi skal passe godt på miljøet og vi mener, at vi alle har et medansvar for, at vores børn og børnebørn kan nyde den friske luft og har adgang til rent drikkevand. Vi har fokus på, hvordan vi selv og vores kunder belaster miljøet. Vand- og energiløsninger er Evoteks styrkeposition og tager afsæt i miljøpolitikken.

Medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø

Evotek har fokus på ’work-life-balance’, hvor der er balance mellem arbejdsliv og privatliv og som tager hensyn til den enkeltes trivsel og sundhed i hverdagen. Evotek har fokus på arbejdsmiljøet og lægger vægt på, at sikre, at medarbejderne altid har den nødvendige viden til at undgå ulykker og skader.

Miljø og klima (energi effektivitet)

Evotek har fokus på miljø og energi effektivitet indenfor de rammer Evotek er stillet gennem kunderne. Miljø og klima hensyn indgår som en naturlig del i rådgivningen for Evoteks kunder – private såvel som erhvervs kunder.

Kompetence udvikling og uddannelse

For Evotek er det et vigtigt, at sikre viden indenfor brancheområdet og dermed energi effektivitet og ’bæredygtige byer’ og skaber derfor gode, interessante og udviklende rammer for medarbejderne og giver dem muligheden, for at videreudvikle sig. Medarbejdernes faglige viden er vigtig for Evoteks succes og rådgivning til kunderne.

Evoteks aktiviteter evocare-logo

Socialt engagement
 • Vi har fokus på og bidrager til samfundsvæksten
 • Medarbejder udvikling
 • Medarbejder trivsel
Klima og miljø
Evotek sikrer, at minimere din boligs miljøbelastning, som bidrager til:
 • Mindre (kemikalie) forbrug
 • En grønnere profil
 • Professionel energivejledning
 • Naturlig positiv vækst
 • Miljøvenlige teknologier
 • Mindre CO2 udledning (BedreBolig)
 • Overholdelse af alle stillede krav (herunder vandsikkerheden)
Forretning (værdi)
 • Bæredygtig samarbejde og partnerskaber
 • Innovativ tankegang (fremtidssikrede løsninger)
 • Miljøvenlige teknologier
Kunder
 • Store økonomiske besparelser qua Evoteks løsninger og ekspertise
 • Professionel energivejledning
 • Fremtidssikrede løsning (innovative)
De 17 verdensmål

Evotek har fokus på arbejdet med de 17 verdensmål og derigennem være et aktiv i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig verden. Evotek beskæftiger sig med at finde løsninger på rent vand og bæredygtig energi, byer og lokalsamfund.
Der er i Danmarks byer behov for at tænke i bedre og nye løsninger, der kan sikre en bæredygtig udvikling og bedre udnyttelse af ressourcerne.

1     2     3