Loading...

Informationer

TEKNIQ Garanti

Evotek og Lyngens VVS er medlem af TEKNIQ og du er som kunde derfor dækket ind af TEKNIQs Garantiordning. Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger op til DKK 150.000 inkl. Moms. Hvos installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelse af Ankenævnets ...

Læs mere

Godkendelser og beviser

Når vi hos Evotek siger, vi er fuldt ud kompetente til at vejlede vores kunder til en billigere og grønnere hverdag, så mener vi det. Her finder du de mest relevante beviser og godkendelser til bl.a. BedreBolig Rådgiver og Energivejleder.

Læs mere

Håndværkerfradrag 2018

 


BoligJobordningen 

Med finanslovsaftalen for 2018 er BoligJobordningen gjort permanent. Det sker for at 'lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde'. Forslaget om at gøre håndværkerfradraget permanent blev vedtaget den 26. april 2018. Håndværkerfradraget er vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan indberette fradragsberettiget a...

Læs mere