Håndværkerfradrag 2016 og 2017

Det nye håndværkerfradrag for 2016 og 2017 bliver mere ”grønt”

Den nye BoligJobordning i 2016 og 2017 kommer til at bestå af 2 ting:

  1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ”grønt”.

Samlet kan der i alt fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Man skal være mindst 18 år for at kunne få fradraget. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst.         Hvis børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2016 og 2017?

I 2016 og 2017 kan man ikke længere få fradrag for arbejde der ikke kategoriseres som enten energiforbedring, klimatilpasning eller øget bæredygtighed.

Du kan med BoligJobordningen i 2016 og 2017 få fradrag for lønudgifter ved energiforbedringer af boligen som fx isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.

Ved klimatilpasning kan du få fradrag for lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirensningsanlæg.

Den endelige liste over fradrag i 2016 og 2017 er lovet klar i efteråret 2015

Det ’gamle’ håndværkerfradrag fortsætter i 2015

I 2015 kan du få fradrag for de samme ting i BoligJobordningen som i 2014, på op til 15.000 kr. pr. person over 18 år for arbejdslønnen til både arbejde, du har fået udført i 2015, og for arbejde, der udføres i resten af 2015. Betingelsen for fradraget er, at arbejdet står på listen over ydelser, der giver servicefradrag.

Du skal huske at have dokumentation for arbejdet og din betaling. Gem derfor kvitteringerne, for det arbejde du har fået udført.

Skat håndværkerfradrag